Privacyverklaring

Wie zijn wij

Het adres van onze website is: https://digitaalverdienen.nl

Welke data wij verzamelen en hoe wij het verzamelen

Digitaal Verdienen -verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij waar nodig verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en basis van welke grondslag Digitaal Verdienen persoonsgegevens verwerkt

Digitaal Verdienen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Digitaal Verdienen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Digitaal Verdienen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Digitaal Verdienen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Om bij te houden hoe bezoekers zich op onze website begeven, maken wij gebruik van Google Analytics. Met Google hebben wij een verwerkers overeenkomst afgesloten. Daarin zijn strikte afspraken gemaakt over wat zij mogen bijhouden.

Het is Google niet toegestaan om de verkregen informatie in te zetten voor andere Google diensten dan Google Analytics. Door Google wordt je IP-adres geanonimiseerd. Hierdoor is de informatie niet terug te leiden naar een persoon of computer.

Google Adsense

Op deze website worden advertenties getoond met behulp van Google Adsense. Door het gebruik van deze website, gaat de gebruiker er mee akkoord dat derden cookies in de browser van de gebruiker mogen plaatsen. Hierdoor valt er voor deze partijen gerichter te adverteren.

Externe leveranciers, zoals Google, maken gebruik van cookies op deze website. Zo kunnen zij advertenties weergeven op basis van je eerdere bezoeken.

Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan gebruikers van deze website op basis van hun bezoek (geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) aan deze site en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden (https://adssettings.google.com/) voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacy beleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Advertenties

Op deze website worden advertenties getoond op de hoofdpagina, berichtenpagina’s en op het forum. Deze advertenties linken naar websites van de adverteerder of naar onze webshop. Mogelijk wordt hierbij jouw IP-adres opgeslagen door de website waar je heen gaat. Lees daarom ook de privacyverklaring van andere websites goed door.

Jouw IP-adres wordt door deze website niet gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Alle bezoekers krijgen dezelfde advertenties te zien, behalve de advertentieblokken van Google Adsense. Zie daarvoor het kopje hierboven.

Contactformulier

Met het contactformulier op onze website kunt ons vragen stellen, feedback, kritiek, verzoeken en/of tips doorsturen. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres, IP-adres en je naam. Je kan ons alleen een email sturen als de daar bijhorende privacy box is aangevinkt waarmee je dan akkoord gaat met onze privacyverklaring.

De informatie die wij hierdoor over jou verzamelen, wordt bewaard. De termijn hiervoor is niet vaststaand. Standaard bewaren wij je gegevens tot jouw vraag, tip of klacht is afgehandeld. Daarbovenop worden je gegevens minimaal zes (6) maanden bewaard, om ook in de toekomst lering uit te halen. Mocht de situatie hierom vragen, kan deze termijn steeds met drie (3) maanden worden verlengd. Je stemt hiermee in als je contact zoekt via het contactformulier.

Delen van persoonsgegevens met derden

Digitaal Verdienen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Digitaal Verdienen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Reacties

Wanneer bezoekers commentaar achterlaten op de site, verzamelen wij de gegevens die in het commentaarformulier worden getoond, het IP-adres en de gebruikersagentstring van de browser om spam te helpen opsporen.

Een geanonimiseerde string gemaakt van je e-mailadres (ook wel een hash genoemd) kan worden verstrekt aan de Gravatar service om te zien of je deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van je commentaar, is je profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van jouw commentaar.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Digitaal Verdienen neemt de bescherming van je gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij maken gebruik van een beveiligde verbinding (SSL of Secure Sockets Layer). Hierdoor is de verbinding tussen u en onze webservers volledig afgeschermd wanneer je gegevens invoert.

Derden krijgen geen toegang tot de persoonsgegevens en berichten van mensen die op welke manier dan ook contact zoeken met ons, tenzij daar expliciet toestemming voor is gevraagd en gegeven. Dat geldt ook voor de sociale media kanalen.

Als jij de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons formulier op deze pagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Digitaal Verdienen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensopvraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Digitaal Verdienen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Neem contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing privacy statement

Digitaal Verdienen heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.